Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi
 
BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
İdari Mali Hizmetler

YÖNETİM

           Kütüphane hizmetlerinin, hizmetin gereklerine ve amaçlarına uygun olarak, çağdaş normlar ışığında yürütülmesinin sağlanabilmesi için gerekli sevk ve idare sürecinin organizasyonu ile Bakanlığımızın ve Kütüphane Kurumunun hizmet alanımızda en iyi şekilde temsil edilmesi için gerekli çalışmaları yürütüp, kurumsal ve toplumsal işbirliği çalışmalarına katılmak.    

TEKNİK HİZMETLER

       Kütüphaneye değişik şekillerle gelen tüm kitap ve kitap dışı materyalin seçimi, kaşeleme, sınıflandırılma, otomasyon kaydının yapılarak barkod ve sırt etiketi işlemlerinin tamamlanmasının ardından okuyucu hizmetine sunulması. Ayrıca okuyucu hizmetleri ile kültürel faaliyet ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin plan ve organizasyonunun yapılarak hayata geçirilmesi aşamasında gerekli iş programını hazırlayıp uygulanmasına destek vermek, rehberlik etmek.

YAZI İŞLERİ VE DANIŞMA

            KütüphaneKütüphanenin iç ve dış yazışmaları ile personelin sicil-özlük ve yazı işlerinin yürütüldüğü bölümdür. Her türlü yazışma işlemleri bilgisayar ortamında evrak, kayıt ve dosyalama planına göre yapılmaktadır. Bu alan aynı zamanda kütüphaneye gelenlerin ilk etapta bilgi aldıkları bölümdür. Yazı işleri kütüphanemizin beyni ve kalbidir.

 MUHASEBE VE AYNİYAT 

             Kütüphane personelinin maaş ve diğer ödemeleri ile Taşınır Kayıt Kontrol Sistemine yönelik yürütülmesi zorunlu her türlü mali işlerini gerçekleştirip mali kayıtları yasa ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak.

YARDIMCI HİZMETLER

             Kütüphanemizin her şeyi olan bu bölüm personelimiz, kütüphane içinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda yardımcı destek gücüdür. Esas görevlerinin (temizlik, depo, ısınma sistemi, fotokopi, bahçe düzenlemesi, dış evrak işleri ve bina güvenliği gibi) yanında ihtiyaç halinde Teknik hizmetler, yazı işleri, muhasebe ve TKS ile okuyucu salonlarında görev yapmaktadır
.


Sesli Kİtap
E-Kitap
     BALIKESIR
Facebook -  Twitter'da Biz
Mesai Gün ve Saatleri
 
 Pazartesi - Cumartesi 08.30/ 17.30
 
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 630 kez gösterilmiştir.